สถานที่สอบแข่งขันรอบ FINAL รอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงทุกปี

GMEC Thailand เปิดสนามแข่งขันคณิตศาสตร์ในประเทศไทย เราจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้ามาสอบแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ GMEC Thailand พิเศษกว่าการสอบแข่งขันอื่นๆในประเทศเราเป็นการสอบที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย

จากหลากหลายช่วงอายุได้เข้าร่วมการแข่งขัน และการสอบGMEC Thailand ไม่ได้จบเพียงการแข่งขันในประเทศไทย

เราคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถไปแข่งขันรอบตัดสินที่ประเทศฮ่องกง โดยผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 ของแต่ละระดับการสอบในประเทศไทย

จะได้รับการสนับสนุนจากเราเป็นตั๋วเครื่องบินไปสอบแข่งขันรอบตัดสินที่ฮ่องกง