GMEC Thailand เปิดสนามแข่งขันคณิตศาสตร์ในประเทศไทย เราจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้ามาสอบแข่งขัน