การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ซึ่งเป็นรายการที่ให้โอกาสเด็กไทยสามารถได้ไปแข่งไกลถึงระดับสากล ปี 2565 เป็นปีแรกที่ทางประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมปลาย สำหรับผู้ที่แข่งขัน และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจะได้มีสิทธิ์ไปแข่งขันต่อในระดับสากล ที่ประเทศฮ่องกง