คำถามทดสอบขั้นสุดท้ายได้รับการออกแบบโดยสหรัฐอเมริกา

คำถามทดสอบขั้นสุดท้ายได้รับการออกแบบโดยสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สิงคโปร์, และการแข่งขันคณิตศาสตร์ฮ่องกง